Toiminnalliset avustukset | Anja Mäntylän rahasto

Toiminnalliset avustukset

Anja Mäntylän rahasto on perustettu vuonna 2008 lahjoitusvaroin Seinäjoen ammattikorkeakoulun sosiaalialan ammattikorkeakoulutuksen yhteyteen. Rahaston tarkoituksena on edistää ja kehittää sosiaalialan koulutusta sekä alan tutkimus- ja kehittämistoimintaa Etelä-Pohjanmaalla. Toiminnan tavoitteena on alan tiedontuottamisen ja kouluttautumisen tukeminen ammattikäytäntöjen kehittämiseksi. Toimintamuotoja ovat mm. tieteelliset apurahat, toiminnalliset avustukset, hanke- ja kehittämisprojektit sekä seminaarit.

Seuraavan haun ajankohta

Jatkuva haku.

Hakukelpoisuus

Toiminnalliset avustukset osoitetaan sosiaalialan ammatillisia käytäntöjä ja ammatillista osaamista edistäviin tarkoituksiin esim. kouluttautumis-, tutkimus- ja kehittämisprosessien tukemiseen. Toiminnallinen apuraha voidaan myöntää yksittäiselle henkilölle, ryhmälle tai yhteisölle. Toiminnallinen avustus voi kohdentua esim. konferenssi- tai seminaarikustannuksiin, opintomatkoihin, tutkimus- ja kehitystoimintaa tukevien aineistojen ja välineiden hankkimiseen, julkaisutoimintaan ja käännöskustannuksiin. Avustuksia myönnettäessä voidaan ottaa huomioon vuosittain erikseen määrittelemiä

Hakeminen

Hakemukset toimitetaan sähköisellä lomakkeella.

Hakemuksen tulee sisältää seuraavat tiedot:

a) Hakijan tiedot
– Jos hakija on henkilö: hakijan nimi, henkilötunnus, yhteystiedot ja tilinumero.
– Jos hakijana on organisaatio (yritys, järjestö tai yhteisö) tai ryhmä: hakijan nimi, Y-tunnus ja tilinumero sekä hakijan yhteyshenkilön tiedot (nimi ja yhteystiedot sekä henkilötunnus, mikäli hakija-organisaatiolla ei ole Y-tunnusta).
b) Rahastolta haettavan rahoituksen määrä
c) Kuvaus rahoituksen käyttötarkoituksesta (voidaan kuvata tarkemmin hakemuksen liitteessä) ja aikataulusta
d) Arvio muista mahdollisista rahoituslähteistä.

Säännöt ja ehdot

Anja Mäntylän rahaston toimintasäännön mukaisesti avustuksen saaja on velvollinen tekemään rahastolle selvityksen avustuksen käytöstä myöntämisajankohtaa seuraavan puolentoista vuoden kuluessa.

  • 31.12.2021 mennessä myönnettyjen apurahojen osalta selvitys on vapaamuotoinen. Halutessaan rahoituksen saaja voi hyödyntää alla olevaa lomaketta.
  • 1.1.2022 jälkeen myönnettyjen apurahojen osalta apurahan käytön raportoinnissa tulee käyttää sähköistä lomaketta, johon liitetään vaaditut liitteet.

Avustuksen on noudatettava verotusta koskevia säädöksiä, joista tarkempia tietoja saa verottajalta.

Lisätiedot

Lisätietoja antaa rahaston asiamies Mervi Lehtola (mervi.lehtola(a)seamk.fi, puh. 040 830 2365).