Toiminnallisten apurahojen hakuohjeet | Anja Mäntylän rahasto

Toiminnallisten apurahojen hakuohjeet

Anja Mäntylän rahasto on perustettu vuonna 2008 lahjoitusvaroin Seinäjoen ammattikorkeakoulun sosiaalialan ammattikorkeakoulutuksen yhteyteen. Rahaston tarkoituksena on edistää ja kehittää sosiaalialan koulutusta sekä alan tutkimus- ja kehittämistoimintaa Etelä-Pohjanmaalla. Toiminnan tavoitteena on alan tiedontuottamisen ja kouluttautumisen tukeminen ammattikäytäntöjen kehittämiseksi. Toimintamuotoja ovat mm. tutkimusapurahat, toiminnalliset avustukset, hanke- ja kehittämisprojektit sekä seminaarit.

Seuraavan haun ajankohta

Jatkuva haku. Seuraavat rahoituspäätökset tehdään keväällä 2022.

Hakukelpoisuus

Toiminnalliset apurahat osoitetaan sosiaalialan ammatillisia käytäntöjä ja ammatillista osaamista edistäviin tarkoituksiin esim. kouluttautumis-, tutkimus- ja kehittämisprosessien tukemiseen. Toiminnallinen apuraha voidaan myöntää yksittäiselle henkilölle, ryhmälle tai yhteisölle. Toiminnallinen apuraha voi kohdentua esim. konferenssi- tai seminaarikustannuksiin, opintomatkoihin, tutkimus- ja kehitystoimintaa tukevien aineistojen ja välineiden hankkimiseen, julkaisutoimintaan ja käännöskustannuksiin. Vuoden 2021 toiminnallisia apurahoja jaettaessa painotetaan erityisesti hakemuksia, joissa korostuvat asiakasosallisuus ja asiakkaan voimavarojen arvostaminen.

Hakeminen

Hakemukset toimitetaan sähköisellä lomakkeella.

Apurahoja myönnetään seuraavan kerran keväällä 2022.

Hakemuksen tulee sisältää seuraavat tiedot:

a) Hakijan tiedot
– Jos hakija on henkilö: hakijan nimi, henkilötunnus, yhteystiedot ja tilinumero.
– Jos hakijana on organisaatio (yritys, järjestö tai yhteisö) tai ryhmä: hakijan nimi, Y-tunnus ja tilinumero sekä hakijan yhteyshenkilön tiedot (nimi ja yhteystiedot sekä henkilötunnus, mikäli hakija-organisaatiolla ei ole Y-tunnusta).
b) Rahastolta haettavan rahoituksen määrä
c) Kuvaus rahoituksen käyttötarkoituksesta (voidaan kuvata tarkemmin hakemuksen liitteessä) ja aikataulusta
d) Arvio muista mahdollisista rahoituslähteistä.

Säännöt ja ehdot

Anja Mäntylän rahaston toimintasäännön mukaisesti apurahan saaja on velvollinen tekemään rahastolle selvityksen apurahan käytöstä myöntämisajankohtaa seuraavan puolentoista vuoden kuluessa.

Apurahansaajan on noudatettava verotusta koskevia säädöksiä, joista tarkempia tietoja saa verottajalta.

Lisätiedot

Lisätietoja antavat hoitokunnan puheenjohtaja Päivi Rinne (paivi.rinne(a)seamk.fi, puh. 040 830 4190) ja rahaston asiamies Mervi Lehtola (mervi.lehtola(a)seamk.fi, puh. 040 830 2365).