Toiminnalliset avustukset | Anja Mäntylän rahasto

Toiminnalliset avustukset

Anja Mäntylän rahasto on perustettu vuonna 2008 lahjoitusvaroin Seinäjoen ammattikorkeakoulun sosiaalialan ammattikorkeakoulutuksen yhteyteen. Rahaston tarkoituksena on edistää ja kehittää sosiaalialan koulutusta sekä alan tutkimus- ja kehittämistoimintaa Etelä-Pohjanmaalla. Toiminnan tavoitteena on alan tiedontuottamisen ja kouluttautumisen tukeminen ammattikäytäntöjen kehittämiseksi. Toimintamuotoja ovat mm. tieteelliset apurahat, toiminnalliset avustukset, hanke- ja kehittämisprojektit sekä seminaarit.

Vuoden 2023 toiminnallisia apurahoja jaettaessa painotetaan erityisesti hakemuksia, joissa korostuvat kestävän hyvinvoinnin kysymykset (esimerkiksi yhteisöllisyys, osallisuus, oikeudenmukaisuus, valtaistaminen ja hyvinvointitalous).

Seuraavan haun ajankohta

Jatkuva haku.

Hakukelpoisuus

Toiminnalliset avustukset osoitetaan sosiaalialan ammatillisia käytäntöjä ja ammatillista osaamista edistäviin tarkoituksiin esim. kouluttautumis-, tutkimus- ja kehittämisprosessien tukemiseen. Toiminnallinen apuraha voidaan myöntää yksittäiselle henkilölle, ryhmälle tai yhteisölle. Toiminnallinen avustus voi kohdentua esim. konferenssi- tai seminaarikustannuksiin, opintomatkoihin, tutkimus- ja kehitystoimintaa tukevien aineistojen ja välineiden hankkimiseen, julkaisutoimintaan ja käännöskustannuksiin. Avustuksia myönnettäessä voidaan ottaa huomioon vuosittain erikseen määrittelemiä painopisteitä.

Hakeminen

Hakemukset toimitetaan sähköisellä lomakkeella.

Säännöt ja ehdot

Anja Mäntylän rahaston toimintasäännön mukaisesti avustuksen saaja on velvollinen tekemään rahastolle selvityksen avustuksen käytöstä myöntämisajankohtaa seuraavan puolentoista vuoden kuluessa.

Lisätiedot

Lisätietoja antaa rahaston asiamies Mervi Lehtola (mervi.lehtola(a)seamk.fi, puh. 040 830 2365).