Tutkimusapurahan hakuohje | Anja Mäntylän rahasto

Tutkimusapurahan hakuohje

Anja Mäntylän rahasto on perustettu vuonna 2008 lahjoitusvaroin Seinäjoen ammattikorkeakoulun sosiaalialan ammattikorkeakoulutuksen yhteyteen. Rahaston tarkoituksena on edistää ja kehittää sosiaalialan koulutusta sekä alan tutkimus- ja kehittämistoimintaa Etelä-Pohjanmaalla. Toiminnan tavoitteena on alan tiedontuottamisen ja kouluttautumisen tukeminen ammattikäytäntöjen kehittämiseksi. Toimintamuotoja ovat mm. tutkimusapurahat, toiminnalliset avustukset, hanke- ja kehittämisprojektit sekä seminaarit.

Seuraavan haun ajankohta

Keväällä 2022.

Hakukelpoisuus

Tutkimusapurahoja voivat hakea sosiaalialaan kohdistuvaa tieteellistä tutkimusta tekevät henkilöt ja ryhmät. Alueellinen ulottuvuus rahoitusperusteissa tarkoittaa tutkimuksen kohdentumista Etelä-Pohjanmaalle, tutkijan toimimista alueella tai tutkimuksen toteuttamista alueella sijaitsevissa, sosiaalialalla toimivissa organisaatioissa tai yhteisöissä. Apurahat myönnetään yhdeksi vuodeksi. Tutkimusapurahoja ei myönnetä pro gradu -tutkielmiin tai ammattikorkeakoulun opinnäytetöihin.

Hakeminen

Hakemukset toimitetaan sähköisellä lomakkeella.

Apurahoja myönnetään seuraavan kerran keväällä 2022.

Hakemuksen tulee sisältää seuraavat tiedot:

a) Hakijan tiedot
– Hakija/ tutkimuksen vastuuhenkilö (nimi, henkilötunnus, oppiarvo, toimi ja toimi-paikka sekä yhteystiedot)
– Jos hakijana on ryhmä em. lisäksi muiden tutkijoiden tiedot (nimi, henkilötunnus ja oppiarvo)
b) Tutkimuksen nimi
c) Tutkimussuunnitelma (liitteenä)
d) Aikataulutus ja rahoitus
e) Rahastolta haetun rahoituksen käyttötarkoitus.

Säännöt ja ehdot

Anja Mäntylän rahaston toimintasäännön mukaisesti apurahan saaja on velvollinen tekemään rahastolle selvityksen apurahan käytöstä myöntämisajankohtaa seuraavan puolentoista vuoden kuluessa.

Apurahansaajan on noudatettava verotusta koskevia säädöksiä, joista tarkempia tietoja saa verottajalta.

Lisätiedot

Lisätietoja antavat hoitokunnan puheenjohtaja Päivi Rinne (paivi.rinne(a)seamk.fi, puh. 040 830 4190) ja rahaston asiamies Mervi Lehtola (mervi.lehtola(a)seamk.fi, puh. 040 830 2365).