Tutkimusapurahat | Anja Mäntylän rahasto

Tutkimusapurahat

Anja Mäntylän rahasto on perustettu vuonna 2008 lahjoitusvaroin Seinäjoen ammattikorkeakoulun sosiaalialan ammattikorkeakoulutuksen yhteyteen. Rahaston tarkoituksena on edistää ja kehittää sosiaalialan koulutusta sekä alan tutkimus- ja kehittämistoimintaa Etelä-Pohjanmaalla. Toiminnan tavoitteena on alan tiedontuottamisen ja kouluttautumisen tukeminen ammattikäytäntöjen kehittämiseksi. Toimintamuotoja ovat mm. tieteelliset apurahat, toiminnalliset avustukset, hanke- ja kehittämisprojektit sekä seminaarit.

Seuraavan haun ajankohta

Jatkuva haku

Hakukelpoisuus

Tutkimusapurahoja voivat hakea sosiaalialaan kohdistuvaa tieteellistä tutkimusta tekevät henkilöt ja ryhmät. Alueellinen ulottuvuus rahoitusperusteissa tarkoittaa tutkimuksen kohdentumista Etelä-Pohjanmaalle, tutkijan toimimista alueella tai tutkimuksen toteuttamista alueella sijaitsevissa, sosiaalialalla toimivissa organisaatioissa tai yhteisöissä. Tutkimusapurahoja ei myönnetä pro gradu -tutkielmiin tai ammattikorkeakoulun opinnäytetöihin.

Hakeminen

Hakemukset toimitetaan sähköisellä lomakkeella.

Säännöt ja ehdot

Anja Mäntylän rahaston toimintasäännön mukaisesti apurahan saaja on velvollinen tekemään rahastolle selvityksen apurahan käytöstä myöntämisajankohtaa seuraavan puolentoista vuoden kuluessa.

  • 31.12.2021 mennessä myönnettyjen apurahojen osalta selvitys on vapaamuotoinen. Halutessaan rahoituksen saaja voi hyödyntää alla olevaa lomaketta.
  • 1.1.2022 jälkeen myönnettyjen apurahojen osalta apurahan käytön raportoinnissa tulee käyttää sähköistä lomaketta, johon liitetään vaaditut liitteet.

Apurahansaajan on noudatettava verotusta koskevia säädöksiä, joista tarkempia tietoja saa verottajalta.

Lisätiedot

Lisätietoja antaa rahaston asiamies Mervi Lehtola (mervi.lehtola(a)seamk.fi, puh. 040 830 2365).