Sosiaalialan tutkimuksen edistäjä | Anja Mäntylän rahasto

Anja Mäntylän rahasto

Anja Mäntylän rahaston tarkoituksena on edistää ja kehittää sosiaalialan koulutusta sekä alan tutkimus- ja kehittämistoimintaa Etelä-Pohjanmaalla. Toiminnan tavoitteena on alan tiedontuottamisen ja kouluttautumisen tukeminen ammattikäytäntöjen kehittämiseksi.

Anja Mäntylän rahasto on perustettu vuonna 2008 lahjoitusvaroin Seinäjoen ammattikorkeakoulun sosiaalialan koulutuksen yhteyteen. Rahaston toimintamuotoja ovat muun muassa tutkimusapurahat, toiminnalliset avustukset, hanke- ja kehittämisprojektit sekä seminaarit.

Ajankohtaista

lisää uutisia