Sosiaalialan tutkimuksen edistäjä | Anja Mäntylän rahasto

Anja Mäntylän rahasto

Anja Mäntylän rahasto – Sosiaalialan koulutuksen sekä alan tutkimus- ja kehittämistoiminnan kehittäjä

Anja Mäntylän rahaston tarkoituksena on edistää ja kehittää sosiaalialan koulutusta sekä alan tutkimus- ja kehittämistoimintaa Etelä-Pohjanmaalla. Toiminnan tavoitteena on alan tiedontuottamisen ja kouluttautumisen tukeminen ammattikäytäntöjen kehittämiseksi.

Anja Mäntylän rahasto on perustettu vuonna 2008 lahjoitusvaroin Seinäjoen ammattikorkeakoulun sosiaalialan koulutuksen yhteyteen. Rahaston toimintamuotoja ovat muun muassa tutkimusapurahat, toiminnalliset avustukset, hanke- ja kehittämisprojektit sekä seminaarit.

Apurahojen, stipendien ja toiminnallisten avustusten määrä päätetään vuosittain rahaston toimintasuunnitelman laatimisen yhteydessä.

Avustuksen kohteen tulee joko aiheen, apurahan tai stipendin saajan asuin- tai kouluttautumispaikan tai tutkimusorganisaation kautta kiinnittyä Etelä-Pohjanmaalle.

Toiminnallisten avustusten ja tutkimusapurahojen hakuaika on jatkuva.