Anja Mäntylä | Anja Mäntylän rahasto

Anja Mäntylä

Anja Mäntylä (1939–2007)

Anja Mäntylä syntyi Seinäjoella joulukuussa 1939 rautateillä työskennelleiden vanhempien perheeseen. Hän pääsi ylioppilaaksi Seinäjoen tyttölyseosta keväällä 1959 ja hakeutui opiskelemaan Tampereen sosiaalihuoltajakoulutukseen. Tutkinnon suorittamisen (1965) jälkeen ensimmäinen työpaikka oli Hämeenlinnan kasvatus- ja perheneuvola.

Huhtikuussa 1969 Anja Mäntylä palasi synnyinkaupunkiinsa. Ensimmäisenä työnantajana oli Seinäjoen keskusmielisairaalan kuntainliitto, josta Mäntylä siirtyi 1973 käynnistämään Seinäjoen kasvatus- ja perheneuvolan toimintaa. Anja Mäntylä toimi asiakastyönsä sekä työnohjaus- ja koulutustehtävien ohessa johtavana sosiaalityöntekijänä. Hänen panoksensa oli merkittävä muun muassa sijaisperhe- ja perhehoidon kehittämisessä. Eläkkeelle Anja Mäntylä jäi 1998, minkä jälkeen hän osallistui aktiivisesti järjestötyöhön, esimerkiksi syöpäyhdistyksen toimintaan.

Työssään Anja Mäntylä korosti sosiaalialan ammattiosaamisen, koulutuksen sekä kehittämistyön merkitystä. Hän vieraili usein Seinäjoen ammattikorkeakoulun opiskelijoiden kuultavana, ja painotti myös heille jatkuvan kouluttautumisen tärkeyttä. Anja Mäntylälle keskeisiä arvoja olivat yhteisöllisyys, sosiaalisten kysymysten monipuolinen huomioiminen, korkeatasoisen ja laadukkaan ammatillisen työn edistäminen, vertaistuen ja kokemusasiantuntijuuden huomioonottava työote, asiakkaan tahdon ja voimavarojen arvostaminen, vähäosaisuuden esilletuominen sekä kansainvälinen vuorovaikutus. Samat sosiaalieettiset lähtökohdat ohjaavat edelleen Anja Mäntylän testamenttivaroin perustetun nimikkorahaston toimintaa.