Apurahojen hakeminen ja raportointi | Anja Mäntylän rahasto

Apurahojen hakeminen ja raportointi

Apurahojen, stipendien ja toiminnallisten avustusten määrä päätetään vuosittain rahaston toimintasuunnitelman laatimisen yhteydessä.

Avustuksen kohteen tulee joko aiheen, apurahan tai stipendin saajan asuin- tai kouluttautumispaikan tai tutkimusorganisaation kautta kiinnittyä Etelä-Pohjanmaalle.

Toiminnalliset apurahat

Linkki sähköiseen hakulomakkeeseen

Seuraava hakuaika: Hakuaika on jatkuva.

Yleiset hakukriteerit

Toiminnallinen avustus voidaan myöntää yksittäiselle henkilölle tai yhteisölle sosiaalialan tieteellisen toiminnan edistämiseen tai sen konkreettiseen toteuttamiseen. Avustuskohteita voivat olla esim. kouluttautumis-, tutkimus- ja kehittämisprosessit, seminaari- ja opintomatkat, julkaisukustannukset, käännökset, aineistohankinta, tutkimusmateriaalien ja -välineiden hankinta. Toiminnallisen avustuksen käytöstä pyydetään raportti, joka tulee toimittaa rahaston asiamiehelle seuraavan puolentoista vuoden kuluessa tai erikseen määriteltävänä ajankohtana.

Toiminnallisia apurahoja ei myönnetä perustutkintoihin johtavan koulutuksen tukemiseen, yritysten tai yhteisöjen perustoiminnan tukemiseen tai taloudellista voittoa tavoittelevaan toimintaan (esimerkiksi osallistumismaksullisten tilaisuuksien järjestäminen). Apurahoja ei myöskään myönnetä ns. sosiaalisin perustein (esim. vähävaraisuus).

Painopisteet vuoden 2022 avustuksia myönnettäessä: asiakasosallisuus ja asiakkaan voimavarojen arvostaminen

Tutkimusapurahat

Seuraava hakuaika: Vuonna 2023

Yleiset hakukriteerit

Vuosittain jaetaan julkisen haun kautta apurahoja tieteellisen tutkimuksen tekemiseen sosiaalialan aihepiireistä. Apurahat on tarkoitettu ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneille tutkijoille. Apuraha voidaan myöntää yksittäiselle tutkijalle tai ryhmälle. Apuraha voidaan myöntää yhtäjaksoisesti ja yhtä tutkimuskohdetta koskien korkeintaan 12 kuukauden ajalle. Apurahan saaja on velvollinen tekemään Anja Mäntylän rahastolle selvityksen apurahan käytöstä myöntämisajankohtaa seuraavan puolentoista vuoden kuluessa.

Mahdolliset painopisteet vuoden 2023 avustuksia myönnettäessä: ilmoitetaan myöhemmin.