Myönnetyt apurahat | Anja Mäntylän rahasto

Myönnetyt apurahat

2023

Toiminnalliset avustukset

 • Etelä-Pohjanmaan Muistiyhdistys ry:lle Yksin kotona -ryhmätoimintamallin kehittämiseen
 • Järvilakeuden kansalaisopistolle nuorille tarjottavan ryhmämuotoisen luovan toiminnan pilotointiin

2022

Tutkimusapurahat

 • Anu Aallolle taloudellisen toimijuuden vahvistamisen mahdollisuuksia käsittelevään väitöstutkimukseen
 • Anne Haapalalle omaishoitajille ja ikääntyville omaishoidettaville kohdennetun kinestetiikan® voimavaralähtöisen toimintamallin koulutusta tarkastelevaan toimintatutkimukselliseen väitöskirjatyöhön
 • Hanna Kangastuvalle avun hakemisen rakentumista ikääntyneiden kerronnassa käsittelevään väitöstutkimukseen

Toiminnalliset apurahat

 • Timo Kallioaholle konferenssimatkan kustannuksiin
 • Rock Camp ry:lle Zoom-klinikoiden ja työpajojen järjestämiseen musiikkia harrastaville nuorille Suomessa ja Hollannissa

2021

Toiminnalliset apurahat

 • Joacim Viljamaalle viittomakieltä sisältävän tanssillisen musiikkivideon toteutukseen
 • Yhteisöjen Yhdistys ry:lle OLKA-toiminnan koordinaattorin lisäkouluttamiseen
 • Etelä-Pohjanmaan Muistiyhdistys ry:lle kokemustoimijakoulutuksen järjestämiseen
 • Seinäjoen kaupungille etsivän kulttuurisen vanhustyön pilotointiin
 • Yksi rahoituksen saanut taho ei ole antanut lupaa nimensä julkaisemiseen

2020

Tutkimusapurahat

 • Haasio Ari: Sosiaalisesti vetäytyneiden nuorten digitaalisen kulttuurin tunnuspiirteitä selvittävään tutkimukseen
 • Penninkangas Tanja: Sosiaalityön rakentumista osaksi integroituvia sosiaali- ja terveyspalveluja käsittelevään väitöstutkimukseen

Toiminnalliset apurahat

 • Pelastakaa Lapset ry:n Seinäjoen toimipisteelle tukiperhetyötä käsittelevän seminaarin järjestämiseen
 • Kuntayhtymä Kaksineuvoisen Työpajatoiminnalle ryhmätoimintaan, jossa tehdään valokuvaus- ja valomaalausprojekteja
 • Etelä-Pohjanmaan sosiaali- ja terveysturvayhdistys ry:lle yhdistyksen 100-vuotishistoriikin ja podcastin työstämiseen

2019

Tutkimusapurahat

 • Leena Koivumäki: Digisosiaalityö -miten digitalisaatio tukee nuorten parissa tehtävää sosiaalityötä
 • Mira Välimaa: NIMBY: vastaanottokeskuksen vastustus maaseudulla

Toiminnalliset apurahat

 • Etelä-Pohjanmaan Muistiyhdistys ry:lle tablettitietokoneiden hankintaan ikääntyvien digivalmiuksien parantamiseen tähtääviä toimintoja varten
 • Evijärven kunnalle yhteisötaideprojekitin toteutusta varten
 • Yksi rahoituksen saanut taho ei ole antanut lupaa nimensä julkaisemiseen