Toiminnallinen apurahapäätös 20.11.2020 | Anja Mäntylän rahasto

Toiminnallinen apurahapäätös 20.11.2020

kategoria: Yleinen
#

Anja Mäntylän rahaston hoitokunta päätti kokouksessaan 20.11.2020 myöntää Etelä-Pohjanmaan sosiaali- ja terveysturvayhdistys ry:lle toiminnallisen apurahan yhdistyksen 100-vuotishistoriikin ja podcastin työstämiseen.  Päätöksensä perusteluissa hoitokunta toteaa, että yhdistystoiminta lähtökohtaisesti kanavoi yhteisöllistä osallisuutta ja historiikin laatiminen tekee näkyväksi kolmannen sektorin toimintaa. Lisäksi podcast saattaa innostaa osallistumiseen.