Apurahahaku on käynnissä! | Anja Mäntylän rahasto

Apurahahaku on käynnissä!

kategoria: Yleinen
#

Anja Mäntylän rahaston tarkoituksena on edistää ja kehittää sosiaalialan koulutusta sekä alan tutkimus- ja kehittämistoimintaa Etelä-Pohjanmaalla. Toiminnan tavoitteena on alan tiedontuottamisen ja kouluttautumisen tukeminen ammattikäytäntöjen kehittämiseksi.

Anja Mäntylän rahasto julistaa haettavaksi kolme (3) kolmen tuhannen euron (3 000 €) suuruista tutkimusapurahaa. Hakuaika on 1.8.–16.9.2019.

Hakemukset toimitetaan 16.9.2019 kello 16.00 mennessä sähköisellä lomakkeella.

Avustuksen kohteen tulee liittyä sosiaalialan koulutuksen sekä tutkimustoiminnan kehittämiseen. Lisäksi avustuksen kohteen tulee joko aiheen, apurahan tai stipendin saajan asuin- tai kouluttautumispaikan tai tutkimusorganisaation kautta kiinnittyä Etelä-Pohjanmaalle.

Lisätietoja hakukriteereistä löytyy täältä »

Lisätietoja antavat rahaston hoitokunnan puheenjohtaja Päivi Rinne (puh. 040 830 4190) ja hoitokunnan asiamies Mervi Lehtola (puh. 040 830 2365).

Täytä apurahahakemus täällä »