Anja Mäntylän rahaston tutkimusapurahat ja toiminnalliset apurahat ovat jatkuvassa haussa | Anja Mäntylän rahasto

Anja Mäntylän rahaston tutkimusapurahat ja toiminnalliset apurahat ovat jatkuvassa haussa

kategoria: Yleinen
#

Anja Mäntylän rahaston tarkoituksena on edistää ja kehittää sosiaalialan koulutusta sekä alan tutkimus- ja kehittämistoimintaa Etelä-Pohjanmaalla.

Toiminnan tavoitteena on alan tiedontuottamisen ja kouluttautumisen tukeminen ammattikäytäntöjen kehittämiseksi.

Vuoden 2023 toimintasuunnitelmansa mukaisesti rahasto voi tämän kalenterivuoden aikana jakaa

  1. yhteensä enintään kolme 5 000 euron suuruista tutkimusapurahaa tieteellisen tutkimuksen tekemiseen sosiaalialan aihepiireistä
  2. toiminnallisia avustuksia rahaston säännöissä mainittuihin käyttötarkoituksiin yhteensä enintään 10 000 euron arvosta.

Molempiin edellä mainittuihin tarkoituksiin on jatkuva haku sähköisillä lomakkeilla, jotka ovat saatavilla täällä. Sivulta löytyvät myös tarkemmat hakuohjeet. Hoitokunnan seuraava kokous on lokakuun 2023 alussa, jolloin käsitellään kokoukseen mennessä tulleet hakemukset.

Lisätietoja antavat rahaston hoitokunnan puheenjohtaja Päivi Rinne (040 830 4190) ja asiamies Mervi Lehtola (040 830 2365).