Tutkimusapurahat haettavissa 30.4.2022 mennessä | Anja Mäntylän rahasto

Tutkimusapurahat haettavissa 30.4.2022 mennessä

kategoria: Yleinen
#

Anja Mäntylän rahasto on julistanut haettavaksi kolme (3) viidentuhannen euron (5 000 €) suuruista apurahaa tieteellisiin tutkimuksiin. Hakuaika päättyy lauantaina 30.4.2022 kello 15.00.

Tutkimusapurahaa voivat hakea sosiaalialaan kohdistuvaa tutkimusta tekevät henkilöt ja ryhmät. Alueellinen ulottuvuus rahoitusperusteissa tarkoittaa tutkimuksen kohdentumista Etelä-Pohjanmaalle, tutkijan toimimista alueella tai tutkimuksen toteuttamista alueella sijaitsevissa, sosiaalialalla toimivissa organisaatioissa tai yhteisöissä. Apuraha myönnetään yhdeksi vuodeksi. Tutkimusapurahaa ei myönnetä pro gradu -tutkielmaan tai ammattikorkeakoulun opinnäytetyöhön.

Hakemukset toimitetaan 30.4.2022 kello 15.00 mennessä sähköisellä lomakkeella, joka on saatavilla osoitteessa www.anjamantylanrahasto.fi.