Anja Mäntylän rahaston toiminnallinen avustus Järvilakeuden kansalaisopistolle | Anja Mäntylän rahasto

Anja Mäntylän rahaston toiminnallinen avustus Järvilakeuden kansalaisopistolle

kategoria: Yleinen
#

Anja Mäntylän rahasto on myöntänyt toiminnallisen avustuksen Järvilakeuden kansalaisopistolle käytettäväksi nuortille suunnattavan, ryhmämuotoisen luovan toiminnan pilotointiin.

Kohderyhmänä ovat etenkin muita heikommassa työ-, opiskelu- tai terveydellisessä asemassa olevat nuoret. Toiminnan sisältö muodostuu nuorten toiveiden perusteella, mutta pääpaino on voimavaralähtöisessä taidetoiminnassa (kuvataide, kollaasityöt, valokuvaus, videokuvaus, tutustumiskäynnit ja retket lähikohteisiin ym.). Tarkoituksena on kokeilla pienryhmiä, joihin nuoret voisivat osallistua mahdollisimman matalalla kynnyksellä.