Anja Mäntylän rahasto myönsi toiminnallisia avustuksia sosiaalialan kehittämiseen | Anja Mäntylän rahasto

Anja Mäntylän rahasto myönsi toiminnallisia avustuksia sosiaalialan kehittämiseen

kategoria: Yleinen

Seinäjoen ammattikorkeakoulun hallinnoima Anja Mäntylän rahasto on myöntänyt toiminnallisia apurahoja neljälle eri kohteelle. Rahoitusta saivat Etelä-Pohjanmaan Muistiyhdistys ry, Evijärven kunta sekä Järvi-Pohjanmaan perusturva (Perhekeskus).Yksi rahoituksen saanut taho ei ole antanut lupaa nimensä julkaisemiseen. Kukin myönnetty apuraha on suuruudeltaan 1 500 euroa.

Myönnetyllä rahoituksella tuetaan kehittämistoimia monipuolisesti

Etelä-Pohjanmaan Muistiyhdistys ry:lle myönnetty rahoitus kohdennetaan lainattavien tablettitietokoneiden hankintaan. Tietokoneiden avulla on tarkoitus muun muassa perehdyttää ikäihmisiä tietotekniikan käyttöön ja itseä kiinnostavien sähköisten materiaalien, kuten elokuvien, uutisten, valokuvien tai musiikin löytämiseen.

Evijärven kunnalle myönnetty rahoitus mahdollistaa kunnan keskustassa sijaitsevan Rantapuistikon alueen kehittämisen yhteisötaideprojektin muodossa.

Järvi-Pohjanmaan perusturvalle myönnettiin rahoitusta perhekeskusteemoihin, kuten kokemusasiantuntijuuden, vertaistoimijuuden ja vapaaehtoistyön kysymyksiin, keskittyvän seminaarikokonaisuuden järjestämiseen. Seminaarikokonaisuus on suunnattu kaikille perhekeskustoimintaan osallistuville tahoille, joita ovat kaupungin työntekijöiden lisäksi muun muassa eri järjestöt ja seurakunnat.

Painopiste asiakasosallisuudessa ja asiakkaan voimavarojen arvostamisessa

Rahoitushakemuksia saapui yhteensä kaikkineen yhdeksän kappaletta. Lyhyt hakuaika huomioon ottaen määrä oli jopa odotettua suurempi. Rahaston asiamies Mervi Lehtola iloitsee erityisesti siitä, miten monipuolisia ja hyvin perusteltuja kaikki saapuneet hakemukset olivat.

– Vuoden 2019 toiminnallisiin avustuksiin oli käytettävissä yhteensä vain 6 000. Valitettavasti jouduimme siksi karsimaan pois sinänsä hyviä hakemuksia. Pyrimme ratkaisussa ottamaan huomioon erityisesti myönnettävillä rahoituksille määritellyn painopisteen, joka tänä vuonna oli asiakasosallisuus ja asiakkaan voimavarojen arvostaminen.

Sosionomi, sosiaalityöntekijä Anja Mäntylän nimeä kantava lahjoitusrahasto on perustettu vuonna 2008. Rahaston tarkoituksena on edistää ja kehittää sosiaalialan koulutusta sekä alan tutkimus- ja kehittämistoimintaa Etelä-Pohjanmaalla. Toiminnallisten apurahojen lisäksi rahasto muun muassa myöntää tutkimusapurahoja ja opiskelijastipendejä sekä järjestää seminaaritilaisuuksia.

 

Lisätietoa:
Rahaston asiamies Mervi Lehtola
puh. 040 830 2365
mervi.lehtola(at)seamk.fi